ម៉ូតូ SMT

 • ASM smt assembly systems SIPLACE TX module CPP DP drive/DP drive CP20p/Z-axis motor

  ប្រព័ន្ធផ្គុំ ASM smt ម៉ូឌុល SIPLACE TX CPP DP drive/DP drive CP20p/Z-axis motor

  ម៉ូឌុល SIPLACE TX ម៉ាកថ្មីអាចដំណើរការជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវអតិបរមារហូតដល់ 22um@3sigma ដោយសម្រេចបាននូវល្បឿន 103.800CPh និងការដំឡើងគម្លាតក្រាស់ជ្រុលនៃសមាសធាតុ 0201 (mm) ក្នុងល្បឿនខ្ពស់បំផុត ការរួមបញ្ចូលគ្នាថ្មីនៃភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ និងកម្រិតខ្ពស់។ ល្បឿនគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃម៉ូទ័រ DP ។

ស្នើសុំព័ត៌មានទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

 • ASM
 • JUKI
 • fUJI
 • YAMAHA
 • PANA
 • SAM
 • HITA
 • UNIVERSAL